საზაფხულო სკოლები. საფრანგეთი 2014


მდებარეობა ასაკი გაკვეთილი
 კვირაში
პროგრამის თარიღები
 2014 წელს
1 კვირის
ფასი
აცხოვრებელი
პირობები
დამატებით გადასახდელია
1. მონპელიე 14-16 20 29/06 - 16/08 €740 რეზიდენცია ტრანსფერი €40-400
სადგურის ან აერიპორტის
 მიხედვით
11-16 20 €710 ოჯახი