საზაფხულო სკოლები. მალტა 2019

პროგრამა მდებარეობა ასაკი თარიღები 1 კვირის
საფასური
EUR
2 კვირის
საფასური
EUR
დამატებითი
კვირა EUR
სარეგისტ-
რაციო თანხა
/ ტრანსფერი
EUR 
საცხოვრებელი
Junior English Courses EA St.Pauls Bay       11-17      30/06-25/08  660  1320 რეზიდენცია/სასტუმრო 
Teen Club ES Salini Resort 14-17 01/06-08/09 840 1630 სასტუმრო 4*
Residential Camp Dormitory G Rabat 10-17 24/06-16/08 515 1030 30 კერძო სკოლა
Residential Camp Shared Room Rabat 10-17 24/06-16/08 650 1300 30 კერძო სკოლა
Residential Camp Single Room G Rabat 10-17 24/06-16/08 690 1380 30 კერძო სკოლა
Language Camp (G) Rabat 10-17 24/06-16/08 265 530 60 (ოჯახზე) საცხოვრებლის გარეშე
Day Camp (G) Rabat 10-17 24/06-16/08 425 850 60 (ოჯახზე) საცხოვრებლის გარეშე
Summer Camp B St.Pauls Bay 10-16 15/06-01/09 750 1430 730 50 რეზიდენცია (სასტუმრო)
Summer Camp B St. Pauls Bay 10-16 15/09-01/09 700 1330 680
50 ოჯახი
Summer Camp CC მალტის ჩრდილოეთი 10-16 08/06-18/08 745 1490 745 740 რეზიდენცია (სასტუმრო)
Liberty Swieqi 16-20 08/06-24/08 630/525 1260/1050 630 /525 40 რეზიდენცია/ოჯახი